Analisis Semasa Harmoni (ONE): Mengekalkan kestabilan di paras $0.30